πάλαι

πάλαι
(ΑΜ πάλαι)
επιρρ.
1. προ πολλού, κατά τον παλαιό καιρό («μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔ τι νέον γε», Ομ. Ιλ.)
2. φρ. «πάλαι ποτέ» — μια φορά κι έναν καιρό, κάποτε («πάλαι ποτ' ἧσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι», Αριστοφ.)
αρχ.
1. μόλις προ ολίγου, μόλις τώρα
2. (με άρθρ. ως επίθ.) ὁ πάλαι
ο παλαιός («Κάδμου τοῡ πάλαι νέα τροφή», Σοφ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Επίρρ., αβέβαιης ετυμολ., που εμφανίζει τη δυσερμήνευτη επιρρμ. κατάλ. -αι (πρβλ. κατ-αί, παρ-αί, χαμ-αί), η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί ως κατάλ. τοπικής. Έχει διατυπωθεί, όμως, η άποψη ότι το επίρρ. πάλαι ανάγεται στη συνεσταλμένη βαθμίδα τής ΙΕ ρίζας *kwel- «μακριά» (με τοπική και χρονική σημ.) με χειλοϋπερωικό αρκτικό φθόγγο και συνδέεται με το επίρρ. τῆλε «μακριά», το βοιωτ. πήλυι «μακριά» και το αρχ. ινδ. carama- «έσχατος, τελευταίος». Το παρ. επίθ. παλαιός έχει σχηματιστεί από το πάλαι πιθ. με την κατάλ. -Fός. Ωστόσο, πρόβλημα γεννά η ύπαρξη τού μυκηναϊκού τ. parajo. Αν γίνει αποδεκτό ότι ο τ. αυτός αντιστοιχεί στο επίθ. παλαιός, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα, ότι αφ' ενός μεν το παλαιός εμφανίζει κατάλ. joς και όχι -Foς και αφ' ετέρου ότι ο χειλοϋπερωικός φθόγγος στη λ. αυτή έχει αντικατασταθεί, ήδη στη Μυκηναϊκή, με χειλικό. Τέλος, το επίθ. παλαιός έχει ευρύτερο σημασιολογικό περιεχόμενο από τα επίθ. γεραιός και γηραιός καθώς και από το ἀρχαῖος (βλ. και λ. αρχαίος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • πάλαι — πάλα nugget fem nom/voc pl πάλᾱͅ , πάλα nugget fem dat sg (doric aeolic) πάλαι long ago indeclform (adverb) πάλη wrestling fem nom/voc pl πάλᾱͅ , πάλη wrestling fem dat sg (doric aeolic) πά̱λαῑ , πάλλω poise aor opt act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παλαί — παλή the finest meal fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Παλαί' — Παλαιά̱ , Παλαιή fem nom/voc/acc dual Παλαιά̱ , Παλαιή fem nom/voc sg (attic doric aeolic) Παλαιαί , Παλαιή fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παλαί' — παλαιά , παλαιός old in years neut nom/voc/acc pl παλαιά̱ , παλαιός old in years fem nom/voc/acc dual παλαιά̱ , παλαιός old in years fem nom/voc sg (attic doric aeolic) παλαιέ , παλαιός old in years masc voc sg παλαιαί , παλαιός old in years fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πάλ' — πάλαι , πάλα nugget fem nom/voc pl πάλᾱͅ , πάλα nugget fem dat sg (doric aeolic) πάλαι , πάλαι long ago poetic indeclform (adverb) πάλαι , πάλη wrestling fem nom/voc pl πάλᾱͅ , πάλη wrestling fem dat sg (doric aeolic) πάλι , πάλιν back poetic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πάλᾳ — πάλαι , πάλα nugget fem nom/voc pl πάλᾱͅ , πάλα nugget fem dat sg (doric aeolic) πάλαι , πάλαι long ago indeclform (adverb) πάλαι , πάλη wrestling fem nom/voc pl πάλᾱͅ , πάλη wrestling fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παλαιστρίται — παλαῑστρίται , παλαιστρίτης like a masc nom/voc pl παλαῑστρίτᾱͅ , παλαιστρίτης like a masc dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παλαιστρίταν — παλαῑστρίτᾱν , παλαιστρίτης like a masc acc sg (epic doric aeolic) παλαῑστρίταν , παλαιστρίτης like a masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παλαιστρίτας — παλαῑστρίτᾱς , παλαιστρίτης like a masc acc pl παλαῑστρίτᾱς , παλαιστρίτης like a masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παλαιστριτᾶν — παλαῑστριτᾶν , παλαιστρίτης like a masc gen pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”